Váš prohlížeč již není podporován
Prosíme o aktualizaci, nebo použití jiného alternativního porhlížeče...
Děkujeme

rss.png, 3,4kB

Vysoce intenzivní intervalový trénink (anglicky High-intensity interval training), je druh cvičení, při kterém se střídá cvičení (interval) o vysoké zátěži se cvičením o nízké zátěži. Zásadní výhodou tohoto tréninkového konceptu je to, že ke spalování tuku nedochází pouze při cvičení, ale i po něm. Důvodem, proč dochází k odbourávání tuku i po skončení tréninku, je tzv. efekt EPOC (excess post-exercise oxygen consumption) neboli zvýšená spotřeba kyslíku po tréninku. Tělo tedy využívá kalorie zhruba o 10 % více i v době necvičení. Dále HIIT také ovlivňuje mechanismy ve svalových buňkách, které poté umí lépe nakládat s tukem a omezují jeho ukládání. Ačkoliv by se mohlo zdát, že tato forma pohybu je především kardiotréninkem, jehož účelem je zejména spálit tuky, opak je pravdou. Pravidelným cvičením intenzivního intervalového tréninku se totiž buduje i svalová hmota.

 

Neděle, 27. září 2020
Copyright
© 2024 Fit studio Jitky Brachovcové