Váš prohlížeč již není podporován
Prosíme o aktualizaci, nebo použití jiného alternativního porhlížeče...
Děkujeme

rss.png, 3,4kB

Na soutěž je zakázán vstup osobám vykazujícím klinické příznaky onemocnění covid-19.
Děti do 12 let nevyplňují již žádné prohlášení, nekontrolujeme jejich testy.
Soutěžící a diváci 13 a více let musí být schopni prokázat při vstupu a i případné kontrole svou covid negativitu.
Zatím platí, že:
Sportovní činnost nepravidelná či v proměnlivém kolektivu (soutěže, utkání) nevyžaduje kontrolu bezinfekčnosti pouze v případě účasti max. 20 osob. Nad tento počet se provádí kontrola bezinfekčnosti dle I/16 MO služby s tím, že pro tyto účely má RT-PCR test i antigenní test (RAT) platnost 7 dní.
Lze si udělat i samotest na místě (ten nevyhazujte a nechte si ho v sáčku u sebe, ať ho můžete ukázat i při případné kontrole ze strany úřadů).

Průběžné výsledky Top Ten jednotlivci

Průběžné výsledky Top Ten kluby

Přihlášky

Pondělí, 15. listopadu 2021
Copyright
© 2021 Fit studio Jitky Brachovcové