Váš prohlížeč již není podporován
Prosíme o aktualizaci, nebo použití jiného alternativního porhlížeče...
Děkujeme

rss.png, 3,4kB
Info pořadatelky z 2.10.2020
Dobrý den,
pokud nenastanou nějaké další nepředvídatelné změny, tak závody v Kutné Hoře proběhnou.
Rodiče, rozhodčí atd. budou uvnitř prostoru v rouškách !!! Závodníci si až těsně před cvičením či rozcvičením roušky sundají, a když necvičí, tak v tělocvičně roušky nosí !!!

Info pořadatelky z 20.9.2020

Zdravím všechny milovníky aerobiku. Zase bychom chtěli, jestli situace s koronavirem dovolí, uspořádat další závod. Držme si palečky, ať závod nemusíme rušit…

V harmonogramu jsme se opět snažili, aby v tělocvičně byly dohromady vždy jen 2 skupiny závodníků a diváků (jedna menší a jedna větší) a proto jsou zvětšené pauzy tak, aby další skupina dorazila, až po vyhlášení předchozích skupin. Děkujeme, že rodiče dalších kategorií, nepůjdou do Sokolovny dříve, než začne prezence, kdo by dorazil brzy, třeba se na chvíli venku projděte (výjimku tvoří trenér nebo rodič s věkově namíchanou skupinou dětí). Děkujeme.

Tentokrát jsme na Vaši žádost trochu jinak prohodili kategorie, a také na zkoušku spojili (s barevně odlišenými čísly) kategorie 5 a 6. Na minulém závodě méně početné.

Situace zatím vypadá tak (může se to každým dnem měnit, na změny budeme reagovat až nedlouho před závodem), že rodiče, rozhodčí atd. budou uvnitř prostoru v rouškách, závodníci si až těsně před cvičením roušky sundají, jinak jsou v rouškách. Vím, že je to náročné, ale využijte třeba i možnost , když dítě necvičí, že se provětráte venku. U vyhlašování se budeme držet času, nebudeme nic vyhlašovat dříve, než je v rozpisu. Pouze u posledních nejstarších spojených kategorií 7-9 může nastat situace, že nebude finále, ale prodloužené základní kolo a pak ihned tyto kategorie vyhlásíme.

Pozor na letošní změnu pravidel ohledně věku – děti spolu nesoutěží v kategorii dle roku narození, ale dle data narození (to po Vás bude chtít přihlašovací systém vyplnit, jinak se nebudete moci přihlásit na závod).

Prosím Ty, kdo se necítí dobře, nebo je u nich nějaké riziko nákazy, aby na závody nejezdili.

Sledujte web i těsně před závodem (ráno před odjezdem), kdyby jsme byli nuceni závod zrušit, ať nejedete zbytečně.

Děkujeme Vám dodržování pravidel a za Vaši přízeň

Jitka a tým Fit studia JB

Harmonogram – (PDF)

Pravidla – (PDF)

Pravidla Top Ten – (PDF)

Přihlášky

Neděle, 25. října 2020
Copyright
© 2021 Fit studio Jitky Brachovcové