Váš prohlížeč již není podporován
Prosíme o aktualizaci, nebo použití jiného alternativního porhlížeče...
Děkujeme

rss.png, 3,4kB

Od roku 2022 máme opět objednané pro cca 40 osob soustředění ve Zbraslavicích U starého rybníka, termíny máme na 10 let dopředu, takže si můžete zapsat do kalendáře:

13.8. – 19.8.2022

12.8. – 18.8.2023

10.8. – 16.8.2024

9.8. – 15.8.2025

15.8. – 21.8.2026

14.8. – 20.8.2027

12.8. – 18.8.2028

11.8. – 17.8.2029

17.8. – 23.8.2030

Neděle, 29. srpna 2021
Copyright
© 2021 Fit studio Jitky Brachovcové