Váš prohlížeč již není podporován
Prosíme o aktualizaci, nebo použití jiného alternativního porhlížeče...
Děkujeme

rss.png, 3,4kB
Aktuální mimořádné opatření platné od 10.9.
Kdo nemusí mít roušku?
sportovci a cvičící osoby
osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť a saun
zaměstnanci fitness centra, kdy je zaměstnanec ve stacionární pozici a ve vzdálenosti 2 m od ostatních osob
Více v přiloženém článku :
Středa, 9. Září 2020
Copyright
© 2020 Fit studio Jitky Brachovcové
Přihlásit