Váš prohlížeč již není podporován
Prosíme o aktualizaci, nebo použití jiného alternativního porhlížeče...
Děkujeme

rss.png, 3,4kB

Každou středu od 18:00 do 18:55 probíhá v Alfa klubu Sedlecká v KH (na kruhovém objezdu) cvičení těhotných. Můžete přijít bez objednání.

Středa, 3. Duben 2019
Copyright
© 2019 Fit studio Jitky Brachovcové
Přihlásit